» Wysyłka i Zwroty

Wysyłka i Zwroty

Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12 wysyłamy tego samego dnia.
 

KOSZTY  DOSTAWY

  • Przy zakupach powyżej 300 zł WYSYŁKA GRATIS!
  • KURIER - FEDEX

    

    alt                                     


15 zł w przypadku przedpłaty na konto bankowe - przesyłka kurierska.

20 zł w przypadku wysyłki za pobraniem - przesyłka kurierska.

 

 

  • POCZTA POLSKA


alt 

 

18 zł w przypadku przedpłaty na konto bankowe - przesyłka pocztowa priorytetowa

 

 

  • PACZKOMATY INPOST 24

 

alt

 

Cena uzależniona od ilości kupionych produktów :

5 szt - 12 zł   
10 szt. - 15 zł    
20 szt. - 18 zł

 

 

 

  • ODBIÓR OSOBISTY

            ul. Ludowa 105

            Częstochowa 42-200
ZASADY ZWROTU TOWARU

Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokół szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na sprzedaz@etrebelle.pl Spisanie protokołu nie jest jednak warunkiem koniecznym do zwrotu towaru na podstawie punktu 2 lub jego reklamacji.

Kupującemu przysługuje prawo do:
a. zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny;

Zwroty uwzględniane są pod warunkiem, że  produkty nie były używane, posiadają orginalne opakowanie,
są dostarczone w komplecie (wraz z dołączonym osprzętem). 
b. reklamacji towaru;

W przypadku zwrotu towaru lub jego reklamacji Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego. Nie jest to jednak warunek konieczny do zwrotu towaru lub uznania reklamacji.

 

W przypadku zwrotu towaru lub uwzględnienia reklamacji Sklep zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

REKLAMACJE

Reklamacja może polegać na:
a. żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, jeżeli Kupujący ujawnił ubytek, uszkodzenie lub inną wadę stanowiącą niezgodność towaru z umową zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Kupujący może żądać również zwrotu pieniędzy w wypadku określonym w punkcie b;
b. domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie a, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
60. Jeżeli Sklep, otrzymał od Klienta, żądanie reklamacji, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Klient traci uprawnienia do reklamacji przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Sklep odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

GWARANCJA

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.
Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
b. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

ZWROT NALEŻNOŚCI

Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
a. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
b. odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 10 dni;
c. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;
Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
a. w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
b. w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 

 

Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres:

Adriana Cosmetics A.Korcz sp.j

ul. Ludowa 105

42-200 Częstochowa


Płatności

1. Payu
2. Przelew bankowy
3. Karta kredytowa

Dane do przelewu bankowego:

Adriana Cosmetics A.Korcz spółka jawna
Numer konta: 96 1050 1142 1000 0091 4509 3101
Nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI

Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane.
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia
 


Przejdź do strony głównej
NOWOŚCI - PROMOCJE - NAGRODY - Nie przegap
Newsletter