Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: WINNER GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa, kraj Polska KRS: 0000824842, posiadająca NIP: 5272918157 oraz REGON: 385384077, wysokość kapitału zakładowego: PLN 5000. Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się: pod adresem e-mail:sklep@etrebelle.pl, klub@etrebelle.pl pod numerami telefonów: +48 515 250 280 lub +48 733 226 282 Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela. Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane? Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jesteś reprezentantem (np. pracownikiem lub przedstawicielem) naszego Klienta, Twoje dane możemy pozyskiwać od Klienta. Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Różny jest też czas przetwarzania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i przedstawiamy je poniżej. Ponadto gdy korzystasz ze strony internetowej Sklepu Internetowego ETRE BELLE pod adresem http://www.etrebelle.pl/lang/pl lub kanałów społecznościowych, określone dane związane z Twoją aktywnością w Internecie, zostają utrwalone w tzw. „plikach cookies”, do których mamy dostęp. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce plików cookies.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Założenie i korzystanie z konta użytkownika w Sklepie Internetowym ETRE BELLE pod adresem http://www.etrebelle.pl/ Opis. Aby ułatwić kupującym proces składania zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego ETRE BELLE pod adresem http://www.etrebelle.pl/, każdy użytkownik Sklepu może utworzyć konto użytkownika. Poprzez konto użytkownika, proces zarządzania zakupami jest łatwiejszy, gdyż kupujący nie musi każdorazowo wpisywać danych w celu złożenia zamówienia (dane dotyczące zamówienia są zapamiętywane poprzez konto użytkownika). Ponadto poprzez konto użytkownika kupujący ma dostęp do historii swoich zamówień. Zakres danych. W celu skorzystania z konta użytkownika przetwarzamy: login, tj. adres e-mail podany przy zakładaniu konta użytkownika, hasło oraz historię zamówień w Sklepie Internetowym ETRE BELLE. Podstawa prawna. Dane osobowe w ramach konta użytkownika przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez usunięcie konta użytkownika, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody na przetwarzanie danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać również cofnięta, poprzez kontakt z Administratorem (np. wysłanie e-mail na adres sklep@etrebelle.pl).

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu usunięcia przez Ciebie konta użytkownika. Zakupy za pośrednictwem Sklepu internetowego ETRE BELLE pod adresem http://www.etrebelle.pl/ (składanie, obsługa i realizacja zamówień)

Opis. ETRE BELLE za pośrednictwem swojego Sklepu Internetowego pod adresem http://www.etrebelle.pl/ prowadzi sprzedaż kosmetyków marki ETRE BELLE. W celu zawarcia i realizacji sprzedaży, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Zakres danych. Jeśli jesteś konsumentem przetwarzamy Twoje: formę grzecznością (Pan/Pani), imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko odbiorcy przesyłki, adres do wysyłki (w tym kod pocztowy, miasto i kraj). Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz aby Administrator wystawił fakturę VAT, będziemy również przetwarzać nazwę firmy oraz numer NIP. Jeśli wybierasz formę płatności za pomocą przelewu bankowego, przetwarzamy także dane udostępnione w związku z dokonanym przelewem (numer konta bankowego, dane nadawcy przelewu, w tym w szczególności imię i nazwisko oraz adres). Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy), reklamacja Opis. Jeśli korzystasz z naszego Sklepu Internatowego ETRE BELLE i jesteś konsumentem, w myśl przepisów dotyczących ochrony konsumentów, umożliwiamy Ci odstąpienie od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Ponadto możesz również reklamować wadliwy towar. Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, inne dane dotyczące zrealizowanej umowy sprzedaży (np. dane wynikające z paragonu, numer rachunku bankowego, na który Administrator ma dokonać zwrotu środków). Ponadto Administrator przetwarza także inne dane, które przekazujesz w związku z realizacją reklamacji.

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim na podstawie przepisów prawa (realizacja uprawnienia kupującego towaru na odległość do odstąpienia od umowy oraz realizacja uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru). Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do obsługi zwrotu towaru, maksymalnie przez dwa miesiące od dnia dostarczenia towaru. W celu obsługi reklamacji dane osobowe możemy przetwarzać maksymalnie przez okres 3 lat od dnia wydania towaru.

Newsletter Opis. ETRE BELLE- WINNER GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przesyła osobom, które wyraziły na to zgodę, cykliczny newsletter dotyczący ofert specjalnych, promocji, nowości i innych informacji marketingowych związanych z działalnością Sklepu internetowego ETRE BELLE pod adresem http://www.etrebelle.pl/. Wysyłka newslettera odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w cofnięta także poprzez kontakt z Administratorem (np. wysłanie e-mail na adres sklep@etrebelle.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych w okresie przed cofnięciem zgody. Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podany przez Ciebie adres e-mail. Podstawa prawna. Twoja zgoda na otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych Prowadzenie Facebooka (w tym obsługa Messengera), Instagrama.

Opis. W celu prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej, Administrator prowadzi swoje profile na Facebooku (w tym obsługa Messnegera), Instagramie. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe udostępnione w związku z rejestracją i korzystaniem z tych kanałów społecznościowych. Zakres danych. Przetwarzamy dane udostępnione przez Ciebie w portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz YouTube (najczęściej obejmujące: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, dane z plików cookies itp.).

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na promocji działalności Administratora oraz podejmowaniu działań marketingowych. Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas korzystania przez Ciebie z naszych kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram . Zwróć uwagę, że jeśli korzystasz z kanałów społecznościowych, administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. oraz Google LLC. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez te podmioty znajdziesz na ich stronach: Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 Zdarza się, że korzystając z kanałów społecznościowych, wykupujemy reklamy skierowane do konkretnej grupy odbiorców. W takim wypadku, dochodzi do profilowania danych osobowych, poprzez analizę profilu użytkownika, celem określenia jego preferencji i zaproponowania reklam odpowiadających jego oczekiwaniom. Profilowaniem zajmuje się właściciel odpowiednio Facebooka, Instagrama lub YouTube, jednakże Administrator korzysta z wyników profilowania w celu dotarcia do odbiorców zainteresowanych tematyką zbliżoną do tematyki działań Administratora.

Wysyłanie informacji technicznych Opis. WINNER GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa może przesyłać użytkownikom posiadającym konto użytkownika w Sklepie Internetowym ETRE BELLE informacje techniczne (np. dotyczące przerw w działaniu Sklepu albo zmian regulaminu Sklepu). Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podany przez Ciebie adres e-mail. Podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na należytym zarządzaniu Sklepem Internetowym ETRE BELLE.

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu usunięcia przez Ciebie konta użytkownika Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego ETRE BELLE pod adresem http://www.etrebelle.pl/ oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym ETRE BELLE pod adresemhttp://www.etrebelle.pl/, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu (możesz samodzielnie zmienić ustawienia przechowywania plików cookies, szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies [LINK]).

Ustalenie, dochodzenie, obrona i egzekucja roszczeń Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, NIP oraz dane dotyczące zawartej umowy sprzedaży, jeżeli roszczenia wynikają z tej umowy sprzedaży, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń. Kontakt z Klientami, w tym poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie http://www.etrebelle.pl/. Chcemy utrzymywać pozytywne relacje z naszymi Klientami, dlatego umożliwiamy im złożenie zapytania poprzez formularz kontaktowy umieszczony na http://www.etrebelle.pl/ Możesz się z nami kontaktować także w inny sposób (np. mailowo, listownie lub telefonicznie). W przypadku kontaktu z nami, przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniasz. Zakres danych. W tym celu możemy adres e-mail oraz inne podane przez Ciebie dane w związku ze złożonym zapytaniem, skargą lub wnioskiem. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy ETRE BELLE a Klientami, opartych na rzetelności i lojalności. Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas odpowiedzi na zapytanie, skargę lub wniosek Klienta. Następnie dane osobowe są usuwane. Najpóźniej dane są usuwane w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku, skargi lub zapytania, chyba że Administrator dysponuje inną podstawą w celu przetwarzania danych osobowych.

Obsługa informatyczna Zakres danych. Dane wynikające z plików cookies, a także wszystkie inne dane, które przetwarzamy w związku z obsługą informatyczną Administratora (np. dane przekazane poprzez formularz kontaktowy) Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu należytej Sklepu Internetowego ETRE BELLE. Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies lub przez czas przechowywania wskazany w przypadku innych celów przetwarzania (np. w przypadku przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszych usług, dane będziemy przetwarzać maksymalnie do dnia wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy. Podstawa prawna.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Promocji, Newslettera. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym czasie cofnięta, poprzez kontakt z Administratorem (np. wysłanie e-mail na adres sklep@etrebelle.pl). Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych w okresie przed cofnięciem zgody. Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłuższej niż przez okres 2 lat od ostatniej aktywności związanej ze skorzystaniem z Promocji, Newslettera. Księgowość, rachunkowość Zakres danych. Jeśli wystawiamy fakturę VAT lub paragon imienny, jesteśmy zobligowani, przez obowiązujące przepisy prawa, do przechowywania tych dokumentów oraz przetwarzania danych osobowych w nich zawartych (obejmujących: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP) dla celów rachunkowych i księgowych.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa. Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej oraz podatkowej. Wystawione paragony imienne i faktury VAT przechowujemy do dnia wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Komu przekazywane są moje dane osobowe? Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania usług na rzecz naszych Klientów, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom. Podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi służące należytemu wykonaniu usług na rzecz Klientów Twoje dane osobowe przekazujemy naszym podwykonawcom wspierającym nas w należytym spełnianiu usług oraz sprzedaży towarów na rzecz naszych Klientów.

Dane osobowe przekazujemy podmiotom takim jak: banki i operatorzy płatności oraz kurierom (w związku z realizacją zamówienia). Dostawcy usług Twoje dane osobowe przekazujemy także dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, rachunkowe, prawne, doradcze, audytorskie, konsultingowe. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz obsługę systemów informatycznych np. dostawcom oprogramowania, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe. Organy państwowe Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Niektórzy z podwykonawców Administratora mają siedzibę w krajach położonych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu w Unii Europejskiej. Zawsze gdy tak się dzieje, Administrator dba, aby podmiot, któremu dane przekazuje dawał odpowiednie gwarancje i zapewnienia związane z bezpieczeństwem danych osób fizycznych. Dostawcy Administratora posiadają certyfikat tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield), zapewniający należytą ochronę danych osobowych albo zobowiązują się do przestrzegania tzw. Standardowych Klauzul Umownych, co gwarantuje ochronę danych na poziomie adekwatnym do ochrony gwarantowanej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Unii Europejskiej.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania ze Sklepu Internetowego ETRE BELLE, w szczególności w celu dokonania zakupu. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zrealizowania sprzedaży produktów albo świadczenia innych usług (np. brak podania hasła spowoduje, że nie będziemy mogli utworzyć konta użytkownika). Podanie innych danych jest dobrowolne. Te dane, których podanie jest dobrowolne oznaczone są jako opcjonalne. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jakie mam prawa? Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

a) pod adresem e-mail: sklep@etrebelle.pl

b) pod numerami telefonów: +48 515 250 280 lub +48 733 226 282

c) listownie na adres: WINNER GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2) złożenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych,

3) żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5) dostępu do danych,

6) żądania sprostowania danych,

7) przenoszenia danych do innego administratora.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do złożenia skargi Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skrócona wersja (np. do stopki maila): Administratorem Twoich danych osobowych jest: WINNER GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa .Dane osobowe przetwarzane są w celu: 1) założenia i korzystania z konta użytkownika w Sklepie Internetowym ETRE BELLE pod adresem http://www.etrebelle.pl/ 2)realizacji zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego ETRE BELLE pod adresem http://www.etrebelle.pl/, 3) zwrotu towaru (odstąpienia do umowy), reklamacji, 4) newslettera, 5) prowadzenia Facebooka (w tym obsługi Messengera), Instagrama, 6) wysyłania informacji technicznych, 7) statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego ETRE BELLE pod adresem http://www.etrebelle.pl/ oraz ułatwienia korzystania ze Sklepu, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu, 8) ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń, 9) kontaktu z Klientami, informacje umieszczony na stronie http://www.etrebelle.pl/, 10) obsługi informatycznej, 11) Promocji, 12) księgowości, rachunkowości. Dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcom usług, w tym informatycznych, podmiotom świadczącym obsługę administratora, organom państwowym. Administrator przekazuje dane również poza UE i EOG. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 2) sprzeciwu wobec wykorzystania danych, 3) usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 4) ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, 5) sprostowania danych, 6) przenoszenia danych, 7) złożenia skargi. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności